top of page
Logo-icoon_grijs.png
Schermafbeelding%202021-05-05%20om%2021.

Algemene voorwaarden

- ALGEMEEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Selia&Scob.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andere voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.

- PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW. Indien er bijkomende kosten zijn, wordt dit apart vermeld. 

De aangegeven prijs slaat uitsluitend op de artikelen, zoals deze woordelijk worden beschreven. Bijhorende foto’s zijn illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

- AANBOD

Ondanks het feit dat de site en webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie fouten bevat, onvolledig is of niet up-to-date is. Selia&Scob is in geen geval aanpsprakelijk voor deze vergissingen of fouten. 

Wanneer de klant specifieke vragen omtrent het product of levering heeft, vragen wij om vooraf met Selia&Scob contact op te nemen. 

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Selia&Scob. Selia&Scob kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

- BESTELLING

Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling geplaatst is en een bevestigingsmail naar de klant is verstuurd.

 

- AANSPRAKELIJKHEID

Er wordt gegarandeerd dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en levensduur zoals vermeld op het etiket. 

Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via lowieze@selianscob.be. Indien dit niet tijdig (binnen 7 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. 

Onze aansprakelijkheid geldt niet indien het geleverde product niet in juiste omstandigheden werd bewaard of in strijd is met onze aanwijzingen op de verpakking.

- BETALING

Betaling gebeurt steeds ter plaatse. Dit kan zowel cash als met een beveiligd elektronisch platform, namelijk Payconiq.

- HERROEPINGSRECHT

Dit is wettelijk beschreven en geregeld.

Privacybeleid

- IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Selia&Scob
Gustaaf Woutersstraat 20
2490 Balen
België

E-mail: lowieze@selianscob.be
GSM: 0499/268612                                                                          
Ondernemingsnummer: BE 0743.983.466
Naam zaakvoerder: Lowieze Lenaerts

BTW-nr: BE 0743.983.466 (Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.)
Rekeningnr: BE23 1030 3162 4391

- PRIVACY 

Bij een bezoek aan de site, worden enkel cookies gebruikt om u te registeren, er worden geen persoonlijke gegevens bewaard.  

Indien er een contactformulier wordt ingevuld of een bestelling geplaatst, is het verplicht om de gevraagde persoonsgegevens door te geven. Deze worden vertrouwelijk behandeld, niet doorgespeeld aan derden en enkel gebruikt door Selia&Scob voor communicatie zoals aangevraagd door de klant of in functie van de bestelling.

- INZAGE/WIJZIGING

Indien u uw persoonlijke gegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen. Gelieve dit dan te melden via lowieze@selianscob.be.

bottom of page